YouTube

BAZA? Co to takiego?

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie."
Janusz Korczak

Klub Młodzieżowy „BAZA” jest miejscem stworzonym z myślą o młodzieży, przede wszystkim byłych wychowankach świetlic środowiskowych, ale także ich rówieśnikach.
Mogą tu  uczęszczać młodzi ludzie w wieku od 12 do 18 roku życia.

BAZA jest miejscem, w którym młodzież może spędzić swój czas po szkole, otrzymać pomoc w nauce, porozmawiać z osobami godnymi zaufania, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotkać mądrych i interesujących ludzi, spróbować nowych rzeczy, stawiać pierwsze kroki w wolontariacie. 

Jest to placówka wsparcia dziennego działająca na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM".

Siedzibą BAZY jest lokal przy ul. Pocztowej 28 w Szczecinie.

 

Placówka przewiduje następujące formy pracy środowiskowej:

  • pomoc w nauce

  • zajęcia kompensacyjne, korekcyjne, profilaktyczne  - Trening Umiejetności Społecznych

  • organizację czasu wolnego, możliwość odkrywania i rozwoju zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, artystycznych itp.

  • realizacja projektów artystycznych np. „Życie cudem jest”

  • wolontariat np. pomoc w organizacji festynów rodzinnych 

  • współpraca ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

  • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych - możliwość rozmowy

  • pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie zależnej od pory dnia

  • współpraca i regularny kontakt z rodzinami wychowanków.


Jak powstała BAZA?

Stowarzyszenie RAZEM prowadzi także Świetlicę Środowiskową "Promyczek". Praca wychowawcza w tej placówce wywołała refleksję o zróżnicowanych potrzebach socjalizacyjnych, intelektualnych, emocjonalnych wychowanków w zależności od wieku. Innego podejścia potrzebują dzieci w szkole podstawowej, a zupełniej innego młodzież ze szkół ponadpodstwowych. Stąd pomysł założenia Klubu Młodzieżowego...

W maju 2011 r. stowarzyszenie otrzymało lokal od STBS – ul. Pocztowa 28.

Podczas wakacji grupa gimnazjalistów wyjechała na obóz w góry – Masyw Śnieżnika  (SUDETY)– 17 – 23 lipca 2011 r.

Kolejnym wakacyjnym – dwudniowym – wyjazdem była wycieczka do wiosek tematycznych – Sierakowa – Wioski Hobbitów oraz Paprot – Wioski Źródeł i Labiryntów.

Klub Młodzieżowy „BAZA” działa od 2 września 2011 r. – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 d0 19:00 lub w innych wcześniej ustalonych.

19 grudnia 2011 r. został wpisany do rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Od października do grudnia 2011 r. został zrealizowany projekt z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zatytułowany „Życie cudem jest”. Obecnie realizowany jest także projekt w ramach promocji zdrowia – prowadzone są zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji.

Oficjalne otwarcie „BAZY” miało miejsce 7 lutego 2012 r.

NASZA  KADRA

Małgorzata Sugalska -  kierownik klubu, psycholog, wychowawca

Paulina Tarnowska - wychowawca, wieloletnia wolontariuszka